Támogató Szolgálat

Mi a feladata a Támogató Szolgálatnak?

Önkormányzati fenntartású szolgálatunk feladata, hogy a kerületben valamely fogyatékossággal (érzékszervi-, mozgásfogyatékos vagy értelmi sérült) élő emberek számára mindennapi életvitelükhöz lakásukon belül személyi segítséget nyújtson, illetve a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének érdekében akadálymentesített gépjárművel biztosítsa szállításukat. Célunk a minél önállóbb életvitel fenntartása, az esélyegyenlőség lehetővé tétele ezen személyek számára.

Kik vehetik igénybe a szolgáltatást?​

Szolgálatunkat azon rászorulók vehetik igénybe, akik fogyatékossági támogatásban, magasabb összegű családi pótlékban vagy vakok személyi járadékában részesülnek.

Mikor igényelhető a szolgáltatás?

A szolgáltatások napi rendszerességgel vehetők igénybe, hétköznapokon 8 órától 16 óráig, az ellátott és a szolgáltató közötti megállapodásnak megfelelően.

Miből áll pontosan a személyi segítés?

E szolgáltatás keretében segítséget nyújtunk az igénylőknek személy körüli, illetve lakáson belüli teendőik ellátásában. Segítünk többek között a személyes higiéné megőrzésében, a takarításban, mosásban, vasalásban, a bevásárlásban, ügyintézésben, gyógyszer, ill. gyógyászati segédeszköz kiváltásában, a segédeszköz használatának megtanításában. Emellett oktatási, egészségügyi intézménybe kísérjük az arra rászorulókat, lehetővé tesszük szabadidős-, kulturális-, sport ill. egyéb programokon való részvételüket, napi sétájuk megtételét, továbbá egyéb tevékenységek elvégzéséhez nyújtunk segítséget az ellátott személy igényeihez igazodva.

Miből áll pontosan az akadálymentesített gépjárművel történő szállítás?

Szolgáltatásunk nyújtásával, akadálymentes, 9 személyes kisbuszunkkal segítjük ellátottainkat a munkahelyre, oktatási intézménybe, orvoshoz, kórházba, hivatalokba, szabadidős, kulturális programokra, egyéb helyszínekre való eljutásban. Szállító szolgálatunk alkalmanként és rendszeres szállításra is igénybe vehető.

Milyen kiegészítő szolgáltatásai vannak az intézménynek?

Intézményünk minden hónak második keddjén Látássérült Klubtalálkozót biztosít. E rendezvények térítésmentesek, a programokra való eljutásban szállító szolgálatunk útján tudunk segítséget nyújtani.

Mit kell tudni a Látássérült Klubtalálkozóról?

Klubunk 2002-ben alakult, önszerveződő csoportként és a Támogató Szolgálat koordinálásával működik. Tagjai valamennyien – eltérő mértékben – látássérültek. Az összejöveteleket az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központban tartjuk, minden hónap második szerdáján 10.00 órai kezdettel. A beszélgetések kötetlenek, a klubtagok aktuális problémáikról, tapasztalatairól szólnak. Igény szerint meghívott előadók is részt vesznek a találkozón, akiktől érdekes és hasznos információkat tudhatnak meg a jelenlévők. A részvétel ingyenes, tagdíj nincs. Szeretettel várunk minden érdeklődőt csoportunkba, ahol sorstársakra, barátokra és kellemes időtöltésre találhat!

Mely szolgáltatásokért kell térítési díjat fizetni?

Személyi segítő és szállító szolgáltatásunk térítési díj köteles. A fizetendő térítési díj az igénybevevő jövedelmi viszonyaihoz igazodik, mértékét az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben szabályozza.

Melyek a Támogató Szolgálat elérhetőségei?

A szolgáltatással kapcsolatban további információért Áginé Pászthy Edithez, az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Támogató Szolgálatának vezetőjéhez fordulhatnak (1033 Bp. Benedek E. u. 1-3.; tel: 240-2248; e-mail: tamszolg.obuda@gmail.com).

Házirend

Ellátottjogi képviselő:

Egediné Mandel Gizella
Elérhetőségei:

e-mail: gizella.mandel@ijb.emmi.gov.hu
telefon: +36 20 4899 595

Fogadóóra helye és időpontja a fenti elérhetőségeken egyeztethető.