Pszichiátriai betegek nappali ellátása

Célunk

Önellátásra való felkészítés, stressz-kezelés elsajátítása.
Az ellátottak mentálhigiénéjének, kommunikációjának és kapcsolatteremtő képességének javítása.
Egyéni képességfejlesztés, különös tekintettel a problémamegoldásra.
Továbbá életvezetési tanácsadás nyújtása, természetes támogatórendszer megismerése, bővítése.
Kiemelten fontos számunkra, hogy ellátottainkban erősítsük a biztonságot, a megbecsültséget.
Hasznos elfoglaltság biztosítása, amely magában hordozza a fejlődést és a sikerélményt is, ebben kíván segíteni a nyugodt, kiegyensúlyozott környezet.

Felelősségvállalás erősítése az ellátottakban.

Távolabbi céljaink között szerepel a családbarát intézmény kialakítása.
Ez magában foglalja a személyi- és tárgyi feltételeket is.
Szülők és családtagok bevonása.

Eszközeink

  • rehabilitációs célú munkavégzést (nyomdaipari bérmunkák kivitelezése)
  • szabadidős foglalkozások (intézményen belüli- és külső helyszínen lévő programok)

A teljesség igénye nélkül:

  • napi egyszeri meleg étkezés lehetősége)
  • kirándulás
  • kulturális programok
  • vetélkedők
  • kézügyesség fejlesztő foglalkozások
  • Személyi higiénia kielégítése, a szükséges eszközökkel, textília, mosógép és szárító helyiség biztosításával.
  • A munkánkat pszichiáter is segíti.

 

Intézményünk és a Sotéria Alapítvány együttműködési megállapodást kötött. A munkánkat pszichiáter is segíti.

 

Kik vehetik igénybe?

A Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása elsősorban Budapest III. kerületben, másodsorban Budapest területén lakcímmel rendelkező pszichiátriai betegségben szenvedő személyek részére biztosít nappali ellátást, akik önálló életvezetésre betegségük miatt nem, vagy csak részben képesek.
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve a törvényes képviselője kérelmére történik.

 

Mikor igényelhető a szolgáltatás?

Az intézmény munkanapokon reggel 7 órától délután 16 óráig tart nyitva, az ellátottak ebben az időben vehetik igénybe szolgáltatásainkat.

Mely szolgáltatásokért kell térítési díjat fizetni?

Térítési díjat az étkezésért kell fizetni, további ellátásaink térítésmentesek. A személyi térítési díj mértéke a jövedelemigazolások alapján kerül megállapításra. A megállapított térítési díjat minden hónap 10-ig kell befizetni az intézmény pénztárába. Az ellátottól a kulturális (színházlátogatás, múzeumlátogatás stb.) és egyéb szabadidős programokon (kirándulás stb.) való részvételért eseti jelleggel térítési díj kérhető.

 

Elérhetőségeink

Az ellátással kapcsolatban további információért Darabosné Szénási Ágneshez, a Fogyatékosok Nappali Ellátásának vezetőjéhez fordulhatnak.

Cím: 1033 Budapest, Benedek Elek utca 1–3.
Központi telefon: 06 1 388 7530
Fax: 06 1 388 7530
Email: titkarsag@obudairehab.hu
Web: http://obudairehab.hu

 

Házirend

Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása – Házirend

 

 

Ellátottjogi képviselő:

Sajtos Éva
Elérhetőségei:

e-mail: eva.sajtos@ijb.emmi.gov.hu
telefon: +36 20 4899 657

Fogadóóra helye és időpontja a fenti elérhetőségeken egyeztethető.