Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ.

Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ

Fejlesztő foglalkoztatás keretében papírnyomdai és varrodai szolgáltatások

Támogató szolgálat, Fogyatékosok Nappali Otthona
Pszichiátriai betegek Nappali Otthona

Az intézményen belüli fejlesztő foglalkoztatás

Nyomda 2017. április 1-től a szociális foglalkoztatást felváltotta a korszerűbbnek mondható fejlesztő foglalkoztatás, amelynek keretein belül a megváltozott munkaképességű, nem foglalkoztatott, döntő többséggel kerületi lakosok, intézményi jogviszonyhoz kötötten részesülhetnek fejlesztési jogviszonyban, vagy a Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatásban.

A fejlesztési jogviszony célja az ellátott személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése.

Nyomda A Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatás célja: az ellátott személy számára a munkafolyamatok betanítása és foglalkoztatása révén az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint az ellátott felkészítése védett munka keretében, illetve a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre.

A foglalkoztatás során igyekszünk messzemenően kihasználni a munka, mint tevékenységi forma terápiás hatásait. Fontos még, hogy az adott munkafolyamat sikerélményhez is jutassa a foglalkoztatottainkat, hiszen esetükben a frusztrációtűrő képesség sok esetben az átlagos alatti szinten van.

Nyomda A fejlesztési jogviszony, valamint a Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatás az engedélyezett 90 fős létszámmal, 4-7 órás időintervallumban folyik két nyomda- és papíripari előkészítő műhelyünkben, valamint a varrodánkban. A munka időtartamának beosztásakor egyénenként figyelembe vettük a terhelhetőséget, állóképességet, monotónia tűrést a figyelem fenntarthatóságát és a manuális készségeket.

A foglalkoztatottak részére a Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatás keretében könnyű fizikai munkát biztosítunk elsősorban papíripari előkészítő jelleggel. A jellemző munkafolyamatok a: hajtogatás, ragasztás, tasakolás, vágás, biegelés, perforálás, fúrás, fűzés, stancolás, zsinórozás, csomagolás, anyagmozgatás stb.

Nyomda Az intézményen belüli foglalkoztatásban a lépcsőzetesség elve valósul meg. A szocioterápiás foglalkoztatásból lehet a fejlesztési jogviszony szerinti foglalkoztatási formába kerülni, majd onnan akár a Munka Törvénykönyve szerinti munkaszerződéshez. Hosszútávon az a célunk, hogy a fejlesztések hatására ellátottaink átkerülhessenek egy külső védett munkahelyre, majd megjelenhessenek a nyílt munkaerőpiacon.

Nyomda Megtörténtek az elsőfokú munkaköri alkalmassági vizsgálatok. Az üzemorvos véleményezte a leendő foglalkoztatottak alkalmasságát, valamint tételesen felsorolásra kerültek az egyes munkaköri alkalmasságot érintő korlátozások. Összességében elmondható, hogy az ellátottak balesetveszélyes munkahelyen illetve vágó-, forgó- gép kezelését igénylő munkakörben nem ajánlott; könnyű, ülő munkavégzési forma indokolt a vizsgált ellátottak esetében, pszichés terheléssel járó, önálló döntéshozatalt igénylő munkakör betöltése szintén nem javasolt. A rendszeres szakorvosi vizsgálat elengedhetetlen.

Az Intézmény Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatának megfelelően a munkába állók balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesültek. Időszakonként tűzriadó gyakorlaton is részt vesznek.

A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevők számára „Egyéni foglalkoztatási tervet" készítünk, melyet különböző - a munkavégzésre vonatkozó - kérdőívekkel, felmérésekkel egészítünk ki.

Nyomda A munkafolyamatokat szakképzett segítő részlegvezetők irányítják. Az ő feladatuk a munkatevékenységek megszervezése; a munkafolyamatok betanítása, ellenőrzése, értékelése.

A fejlesztő foglalkoztatás lényeges eleme, hogy nem passzív ellátást kap az érintett személy, hanem aktív közreműködés eredményeként jövedelemszerző tevékenységet folytat, melynek során tényleges munkavégzés, értéktermelés történik.

A segítő koordinátor feladata megrendelőkkel való kommunikáció, a kapcsolattartás, a tevékenységek ütemezése, a határidők kitűzése. Legjelentősebb beszállítóink a Porszinter Nyomda, a KMH Print Kft., a Katica Játék Kft., az Adu-Press Kft., a Globál Office Solutions Kft, Druk-ker Kft.

A fejlesztési jogviszony elsősorban intézmény körüli munkákból, karbantartásból, szőnyegszövésből, faipari jellegű barkács tevékenységekből áll. A fejlesztési jogviszony, illetve a Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatás kiválasztásában, az azon belüli konkrét munkatevékenységek kiválasztásában, illetve még ezen belül is a képességeknek megfelelő, elsajátítható munkaszakasz kiválasztásánál a differenciálás elvét vettük figyelembe. Arra törekedtünk, hogy minél több részre osszuk a munkafolyamatokat, mert így tudunk megfelelni a személyre szabott fejlesztés elvárásának.

Nyomda Úgy gondoljuk, hogy az egyéni képesség, a mentális állapot, a fizikai és pszichés terhelhetőség figyelembevételével megtervezett munkatevékenység terápiás hatással van az ellátottaink felé. A foglalkoztatásukkal sokuk élete kedvezőbb irányba fordult, személyiségük kiteljesedettebbé vált. A mindennapi munka, az egyéni fontosság érzése, a közösség szerepe, az elfogadó légkör képes még a komolyabb pszichiátria problémákkal küszködők számára is reményt és lehetőséget kínálni az élet minőségének javulásában.