Fogyatékosok Nappali Ellátása -
Középsúlyos Fogyatékosok Egysége

A nappali ellátás lehetőséget biztosít napközbeni foglalkoztatásra, gondozásra a tankötelezettségből kikerült, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére ezzel segítve a családok napi életét.

Nyitva tartásunk 7-16 óráig, szükség esetén előre jelzett időpontban 16:30-ig ügyeletet biztosítunk.

A foglalkozásokat az ismereteket bővítő tevékenységeiket és a szabadon választható programokat ellátottaink szükségleteihez igazodva hetirend szerint szervezzük. Mindez biztosítja mindennapjaik kiszámíthatóságát, ezzel is segítve önállóságukat, biztonságérzetüket.

Választható lehetőségeink röviden összegezve a következők.

 

Színes kotta – módszer

Lényege: „ a hangok magasságát színek, a hangok hosszúságát körök jelzik. Minden hangot más-más szín jelöl, ezek a színek ismétlődnek meg a hangszereken is. Minden zenedarabhoz speciális átiratok és kották készülnek. A módszer egyszerűsége miatt könnyen elsajátítható mindenki számára. A zene fejlesztő hatása az értelmileg sérült embereknél még hatványozottabban jelentkezik, de a ,,legfontosabb, hogy az énekléssel, hangszerjátékkal átélhetik a zenélés örömét.”

Táncfoglalkozás

,,… a tánc, a szabad mozgás, út egy teljesebb élet felé. Lehetőséget és módot ad arra, hogy újra átéljük az együttlét, az összetartozás adta jóérzés örömét, s ezáltal felerősítsük a mindennapi emberi együttélés értékeit, normáit. A tánc adta közös élmény lehetőséget nyújt a társas érintkezésre, a kapcsolatteremtésre, s arra, hogy odafigyeljünk egymásra.”
(Magyarné Tóth Andrea táncpedagógus, gyógypedagógiai asszisztens)

Mozgásfejlesztés konduktív módszerrel

„A konduktív pedagógia alkalmazásakor a feladatok segítségével olyan komplex terápiát tervezünk és hajtunk végre, mely a mozgás, a manipuláció, az értelem, a kommunikáció, az önkiszolgálás, a szociabilitás, az érzelmi és akarati élet fejlesztését komplexen szolgálja. Célunk, hogy segítő rávezetéssel tanítsuk az egyént a belső szervezésmód kialakítására, az akarat és az érvényesítés koordinálására, cselekvései elemeinek térben és időben való összehangolására.”
(Szandi Beatrix konduktor)

Állatasszisztált terápia, kutyaterápia

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a terápiás kutyák alkalmazása a pedagógiában, idős otthonokban illetve nappali ellátó intézményekben jótékonyan hat a gyermekek, fiatalok érzelmi fejlődésére, növelhető a motiváció, valamint a kutya segítségével könnyebben alakítható személyes kontaktus olyan személyekkel is, akik bizonyos mentális zavar vagy trauma hatására nehezebben lépnek kapcsolatba embertársaikkal. Az állatterápia számtalan területen használható. Ilyen területek lehetnek a tanulási problémák, családi feszültségek, lelki terhek, fejlődési rendellenességekkel élők, mozgáskorlátozottság. Mivel az állatokkal történő kapcsolattartáshoz nem feltétlenül szükséges a beszéd, ezért az állatok jól alkalmazhatók kommunikációjukban nehezített gyerekeknél, (diszfázia, mutizmus, dadogás), felnőtteknél (afázia) is, vagy olyanokkal, akik nem szívesen kommunikálnak szavakon keresztül.

Továbbá énekkar, ’Tudós klub’, kirándulások, múzeumlátogatások teszik színesebbé fiataljaink mindennapjait.

A fejlesztési jogviszony elsősorban intézmény körüli munkákból, faipari jellegű barkácsolásból, karbantartásból, szőnyegszövésből, házimunkából, valamint kerámiafoglalkozásból áll szintén a differenciálás elvét követve.

20180924_111928

Házirend

   

Ellátottjogi képviselő:

Sajtos Éva
Elérhetőségei:

e-mail: eva.sajtos@ijb.emmi.gov.hu
telefon: +36 20 4899 657

Fogadóóra helye és időpontja a fenti elérhetőségeken egyeztethető.