Az intézményen belüli fejlesztő foglalkoztatás

2017. április 1-től a szociális foglalkoztatást felváltotta a korszerűbbnek mondható fejlesztő foglalkoztatás, melynek keretein belül a megváltozott munkaképességű, nem foglalkoztatott, döntő többséggel kerületi lakosok, intézményi jogviszonyhoz kötötten részesülhetnek fejlesztési jogviszonyban, vagy a Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatásban.

A fejlesztési jogviszony célja az ellátott személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése.

A Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatás célja: az ellátott személy számára a munkafolyamatok betanítása és foglalkoztatása révén az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése. Tehát az ellátottak védett munka keretében történő felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre.

A foglalkoztatás során igyekszünk messzemenően kihasználni a munka, mint tevékenységi forma terápiás hatásait. Fontos még, hogy az adott munkafolyamat sikerélményhez is juttassa a foglalkoztatottakat, hiszen esetükben a frusztrációtűrő képesség sok esetben az átlagosnál alacsonyabb szinten van.

A fejlesztési jogviszony, valamint a Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatás az engedélyezett 90 fős létszámmal, 4-7 órás időintervallumban folyik két nyomda- és papíripari előkészítő műhelyünkben, valamint a varrodánkban. A munka időtartamának beosztásakor egyénenként figyelembe vettük a terhelhetőséget, állóképességet, monotónia tűrést, a figyelem fenntarthatóságát és a manuális készségeket.

A foglalkoztatottak részére a Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatás keretében könnyű fizikai munkát biztosítunk elsősorban papíripari előkészítő jelleggel. A jellemző munkafolyamatok: hajtogatás, ragasztás, tasakolás, vágás, biegelés, perforálás, fúrás, fűzés, stancolás, zsinórozás, csomagolás, anyagmozgatás stb.

Az intézményen belüli foglalkoztatásban a lépcsőzetesség elve valósul meg. A szocioterápiás foglalkoztatásból lehet a fejlesztési jogviszony szerinti foglalkoztatási formába kerülni, majd onnan akár a Munka Törvénykönyve szerinti munkaszerződéshez. Hosszútávon az a célunk, hogy a fejlesztések hatására ellátottaink átkerülhessenek egy külső védett munkahelyre, majd megjelenhessenek a nyílt munkaerőpiacon.

Megtörténtek az elsőfokú munkaköri alkalmassági vizsgálatok. Az üzemorvos véleményezte a leendő foglalkoztatottak alkalmasságát, valamint tételesen felsorolásra kerültek az egyes munkaköri alkalmasságot érintő korlátozások. Összességében elmondható, hogy az ellátottak foglalkoztatása balesetveszélyes munkahelyen, illetve vágó-, forgó- gép kezelését igénylő munkakörben nem ajánlott. Könnyű, ülő munkavégzési forma indokolt a vizsgált ellátottak esetében. Pszichés terheléssel járó, önálló döntéshozatalt igénylő munkakör betöltése azonban szintén nem javasolt az ellátottak számára. A rendszeres szakorvosi vizsgálat elengedhetetlen.

Az Intézmény Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatának megfelelően a munkába állók balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesültek. Időszakonként tűzriadó gyakorlaton is részt vesznek.

A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevők számára „Egyéni foglalkoztatási tervet” készítünk, melyet különböző – a munkavégzésre vonatkozó – kérdőívekkel, felmérésekkel egészítünk ki.

A munkafolyamatokat szakképzett segítő részlegvezetők irányítják. Az ő feladatuk a munkatevékenységek megszervezése; a munkafolyamatok betanítása, ellenőrzése, értékelése.

A fejlesztő foglalkoztatás lényeges eleme, hogy nem passzív ellátást kap az érintett személy, hanem aktív közreműködés eredményeként jövedelemszerző tevékenységet folytat, melynek során tényleges munkavégzés, értéktermelés történik.

A segítő koordinátor feladata megrendelőkkel való kommunikáció, a kapcsolattartás, a tevékenységek ütemezése, a határidők kitűzése. Legjelentősebb beszállítóink közé tartozik többek között a Nuans-Textil Kft., a Porszinter Bt., Igepa 2R Kft., a Katica Játék Kft., a Spiralex Kft., a Predit Print Kft.

A fejlesztési jogviszony elsősorban intézmény körüli munkákból, karbantartásból, szőnyegszövésből, faipari jellegű barkács tevékenységekből áll. A fejlesztési jogviszony, illetve a Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatás kiválasztásában, az azon belüli konkrét munkatevékenységek kiválasztásában, illetve még ezen belül is a képességeknek megfelelő, elsajátítható munkaszakasz kiválasztásánál a differenciálás elvét vettük figyelembe. Arra törekedtünk, hogy minél több részre osszuk a munkafolyamatokat, mert így tudunk megfelelni a személyre szabott fejlesztés elvárásainak.

Úgy gondoljuk, hogy az egyéni képesség, a mentális állapot, a fizikai és pszichés terhelhetőség figyelembevételével megtervezett munkatevékenység terápiás hatással van az intézmény ellátottjaira. A foglalkoztatásukkal sokuk élete kedvezőbb irányba fordult, személyiségük kiteljesedettebbé vált. A mindennapi munka, az egyéni fontosság érzése, a közösség szerepe, az elfogadó légkör képes még a komolyabb pszichiátria problémákkal küszködők számára is reményt és lehetőséget kínálni az élet minőségének javulásában.