1obudairehab

Az intézményi működési rend változása

Augusztus 3-tól intézményünkbe visszaáll a veszélyhelyzet előtti nyitvatartási rend, miszerint 7-től 16 óráig tudjuk fogadni a nappali ellátást igénybe vevő ellátottakat.

A visszajövetelnél továbbra is fontos szempont a higiénés szabályok és a vírusveszélyt megelőző egyéb óvintézkedések betartása:

 • kézfertőtlenítés rendszeres alkalmazása,
 • hőmérőzés.

Azok az ellátottak, akik állapotuk miatt nem képesek a fentiek betartására nem tudnak az intézménybe jönni. Számukra a lakókörnyezetben történő felügyeletet a támogató szolgálat biztosítja térítés ellenében, megállapodás szerint. Az igényt előre kell jelezni Áginé Pászthy Edit szolgálat-vezetőnél.
Telefonos elérhetősége: 06 70 685 2183

Étkezés igényelhető Darabosné Szénási Ágnes FNE vezetőnél a 06 70 424 5210 – es telefonszámon az enyhe részleg ellátotti körének.

A középsúlyos részleg ellátottjai számára Stefanik Ildikó terápiás munkatársnál a 06 70 685 2175 – ös elérhetőségen.

Fentiek alapján az intézményben kizárólag a törvényi előírásoknak megfelelően az alábbi szabályok betartásával lehet tartózkodni augusztus 3. napjától a hatályos házirenddel összhangban, visszavonásig.


A veszélyhelyzet megszűnését követő időszakban is fokozottan kell ügyelnünk a higiénés szabályok betartására, betartatására, melyek a következők:

 • a portán kihelyezett kézfertőtlenítő használata minden, az intézménybe érkező munkatársnak, ellátottnak, valamint szülőnek/hozzátartozónak kötelező
 • az intézmény dolgozóinak és ellátottjainak védelme érdekében a porta előterében végzett érintésmentes testhőmérséklet mérés után lehet az intézménybe belépni, amennyiben a mért testhőmérséklet 37°C feletti nem léphet be az intézménybe
 • az intézmény területén kizárólag az intézményhez tartozó dolgozók, ellátottak tartózkodhatnak
 • megrendelők csak szükség esetén, a higiénés szabályok betartásával tartózkodhatnak a műhelyekben, valamint továbbra is előreutalással/ átutalással fizethetik ki a bérmunka megrendeléseket
 • a középsúlyos részlegben dolgozóknak munkavégzésük során a szájmaszk, és kesztyű (latex/cérna, a gondozási szükségletektől függően) viselése kötelező
 • az ellátottakat kísérő szülők/hozzátartozók a porta előterében várakozhatnak, azonban az ő esetükben is szükséges a higiénés szabályok betartása (kézfertőtlenítés)
 • betegség után a munka felvételéhez az intézménybe visszatérő fejlesztési jogviszonyban dolgozó ellátottak esetén orvosi igazolás, a Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatásban részesülőktől táppénzes papír megléte szükséges
 • a csak nappali ellátást igénybe vevők esetében is szükséges a betegséget követően orvosi igazolást hozni, amely tartalmazza, hogy az adott személy nem fertőző, közösségbe jöhet.
 • az ebédeltetés csak kis létszámú csoportokban a megfelelő távolság megtartása mellett lehetséges
 • a konyhai kisegítő az ételosztás során az egyéb kötelező öltözéken túl köteles szájmaszkot és latex kesztyűt viselni
 • a nappali ellátás szabadidős foglalkozásai is kiscsoportban történhetnek, egy fő terápiás munkatárshoz legfeljebb 5 fő ellátott tartozhat, ami vonatkozik a tánc-, énekkar, kutyával asszisztált terápia és a konduktív mozgásfejlesztésre is
 • a Támogató Szolgálat személyi segítői fokozottan tartsák be a higiénés szabályokat a gondozás-ápolás során, valamint használják a szükséges védőeszközöket

Kérem a fentiek betartását és betartatását!
A veszély nem múlt el, ezért vigyázzunk egymásra és magunkra!

A hivatalos dokumentum itt olvasható.

Comments are closed.