álláshirdetés

Állásajánlat – gépkocsivezető

1 fő gépkocsivezető –  Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ

Beadási határidő: folyamatos

Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet gépkocsivezető állásra.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1033 Budapest, Benedek Elek utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény akadálymentesített gépjárművével fogyatékos személyek szállítása, esetleges felügyeletük a szállítás során.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: szakmunkásképző intézet, gépkocsivezető B kategóriás jogosítvány, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: targoncavezetői engedély, bizonyítvány, PAV I,II vizsga megléte, szociális végzettség, valamint személyi szállító képzés megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes, fényképpel ellátott önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázat benyújtásának módja: e-mailen: titkarsag@obudairehab.hu , személyesen vagy postai úton: Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ 1033 Bp. Benedek E. u 1-3. Minden esetben elérhetőség megjelölésével. További információ munkaidőben a 06-1-388-7530 telefonszámon.

Comments are closed.